จากแนวความคิด “one stop service for small living space” ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรภายในโครงการ ของอาคารชุดให้มีประสิทธิภาพที่สุด และเป็นที่พักอาศัยที่เติมเต็มชีวิตของคนเมือง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรในอาคารที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ซึ่งถือว่าเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตคนเมืองในปัจจุบันสำหรับการติดต่อสื่อสาร หรือค้นหาข้อมูล เช่น เพื่อ รับ ส่ง email เพื่อข่าวสาร การบันเทิง ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง ทางบริษัท วายฟายวัยแรง จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว บริษัทจึงต้องการนำเสนอสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งผู้อยู่อาศัยในโครงการ สามารถทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายได้ทุกที่ ทุกบริเวณของอาคารไม่ว่าจะเป็นภายในห้อง หรือ พื้นที่ส่วนกลาง โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม ไม่มีเงื่อนไข หรือ ข้อผูกมัดใด ๆ กับผู้อยู่อาศัย  ทำให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่จะเติมเต็มชีวิตของผู้อยู่อาศัย 

นอกจากนั้น ยังรวมถึงการให้บริการระบบหยอดเหรียญต่าง ๆ อาทิเช่น เครื่องตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ระบบ Reverse Osmosis เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ ที่จะช่วยให้ความสะดวกสบายแก่ผู้พักอาศัยในโครงการมากยิ่งขึ้น

Untitled-3

พร้อมกันนั้นในบางโครงการที่ต้องการร้านมินิมาร์ทหรือร้านซักอบรีด ทางบริษัทก็สามารถนำเสนอเพิ่อความต้องการของผู้พักอาศัยในอาคารได้เช่นเดียวกัน

Untitled-4

จากความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการของทางบริษัทมาอย่างยาวนาน ทางบริษํท วายฟาย วัยแรง จำกัด จึงขอเสนอการให้บริการแบบครบวงจรเพื่อความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

one stop service for small living space

 บริการต่าง ๆ ของทางบริษัท

  • ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WIFI)
  • ระบบหยอดเหรียญอัตโนมัต อาทิเช่น ตู้ดื่มหยอดเหรียญระบบ Reverse Osmosis  เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า หยอดเหรียญ 
  • ร้านซักอบรีด (Laundry)

 

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรในอาคารที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ซึ่งถือว่าเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตคนเมืองในปัจจุบันสำหรับการติดต่อสื่อสาร หรือค้นหาข้อมูล เช่น เพื่อ รับ ส่ง email เพื่อข่าวสาร การบันเทิง ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง 

 

How and if that http://writemyessay4me.org happens during the trump administration remains unclear